Yatkın Çeltik Tohumu

Yatkın

Çeltik Tohumu

Tescil Yılı: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından SÜREK-95 X 82057-TR467-12-1 melezinden geliştirilerek, 2013 yılında tescil edilmiştir.

Morfolojik Özellikleri: Bitki boyu 95-100 cm’dir. Yaprakları yarı dik ve yeşil renklidir. Salkımlar yarı düşük yapıdadır. Sağlam saplı olup yatmaya dayanıklıdır. Çeltik taneleri sarı renkli ve uzundur. Çeltik bin dane ağırlığı 33 gr’dır. Çeltik tane uzunluğu 8,9 mm ve genişliği 3,3 mm’dir.

Tarımsal Özellikleri: 130-135 gün arasında olgunlaşır. Dekara verim potansiyeli 800-900 kg arası değişir.

Kalite Özellikleri: Pirinç randımanı %60-65 arasındadır. Pirinç tanesi uzun, camsı ve mat görünüştedir. Pirinç bin tane ağırlığı 24-25 gr’dır. Pirinç tane uzunluğu 6,4 mm genişliği ise 2,9 mm’dir.